Przedsiębiorca STANIEWSKI ANDRZEJ FOTIS jest beneficjentem subwencji finansowej
uzyskanej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0
FOTIS © Wszelkie prawa zastrzeżone